Forsikring på skiferien

Hvis uheldet skulle være ude Forsikring til årets skiferie

Selv en velplanlagt skiferie kan tage en uventet eller uheldig drejning. Derfor er det uhyre vigtigt at være rigtigt forsikret.

Afbestillingsforsikring - udviddet dækning

Afbestillingsforsikringen dækker blandt andet i følgende tilfælde (uddrag af forsikringsbetingelser): Forsikringen dækker, når forsikrede ikke kan påbegynde den planlagte rejse på grund af død eller alvorlig akut opstået sygdom / tilskadekomst (opstået efter forsikringens tegning), som kræver hospitalsindlæggelse, lægeordineret sengeleje eller det, der kan sidestilles hermed hos forsikrede eller dennes:

a) Ægtefælle eller samlever(ske)
b) Forældre eller svigerforældre
c) Børn eller børnebørn
d) Søskende
e) Bedsteforældre (hvis disse ikke er fyldt 75 år)
f) Svigerinde eller svoger
g) Rejseledsager

Maksimum tre forsikringstagere kan afbestille med henvisning til pkt. g) rejseledsager.

Den udvidede dækning dækker også tabt ferieformål. Det vil sige, at denne forsikring træder i kraft såfremt en akut opstået skade forhindrer den forsikrede i at udøve den planlagte ferieaktivitet, i dette tilfælde skiløb. De samlede forsikringsbetingelser udleveres på forlangende og sendes desuden ud sammen med rejsebekræftelsen.

Hvis I skal afbestille årets skiferie

Så skal I kontate Danski, da afbestillingen foregår direkte til Danski i skadestilfælde.

Danski skal informeres senest en arbejdsdag efter det opståede, men dog inden rejsens påbegyndelse (rejsens påbegyndelse er det øjeblik man forlader hjemmet for at tage på den planlagte rejse). Afbestilling foretages skriftligt med lægelig eller anden dokumentation.

Hjemtransport

Siden januar 2008 har der været væsentlige nedjusteringer i dækningen på det gule sygesikringskort. En af de vigtigste ændringer er, at man ikke længere er omfattet af hjemtransport fra udlandet, hvis man bliver syg eller kommer til skade på sin ferie.

Det er derfor vigtigt, at du tegner en forsikring til din skiferie, så hjemtransport også videre er sikret i tilfælde af, at du kommer til skade på ski eller lignende - det er dyrt at lade være!

Kontakt Danski og hør nærmere

Er du i tvivl, eller har du spørgsmål til forsikringen? Kontakt os på telefon 86 800 600, så vil vi forsøge at hjælpe med at svare på alle dine spørgsmål.

Vi ser frem til at høre fra dig.