Rejseforsikring på skiferien

Rejseforsikring med Danski Har du husket en rejseforsikring?

Det blå sygesikringskort kan du benytte ved rejser til EU-lande, Norge og Schweiz.

Det sidestiller dig med en lokal borger i det pågældende land, så du har adgang til offentlige behandlingssteder, hvis uheldet skulle være ude. Det betyder at hvad der må være af egenbetaling, det skal du selv betale. 

Transportudgifter dækkes ikke

Det blå kort dækker ikke hjemtransport og transport til/fra et behandlingssted.

Skiområder er kendte for at have langt til offentlige behandlingssteder. Derfor anbefaler vi, at du sørger for at have en rejseforsikring, som sikrer dig bedst muligt, hvis uheldet skulle være ude. 

Vi samarbejder med Gouda Rejseforsikring 

Det er vigtigt for os, at du føler dig tryg på din skirejse. Dette hjælper vores guider med til. Dog er det meget vigtigt, at du tager stilling til at have en ordentlig rejseforsikring og/eller sørger for at tjekke din egen rejseforsikring, inden du rejser. 

Vi samarbejder med Gouda Rejseforsikring om at tilbyde en af branchens bedste skirejseforsikringer. Gouda er specialister i at varetage skigæster, og med deres helt egen dansktalende 24/7 alarmcentral, står de altid til rådighed og kan hjælpe.

Gouda dækker dig i forhold til COVID-19
Herunder ser du, hvordan en rejseforsikring med Gouda vil dække dig, hvis der skulle ske noget og det vedrører COVID-19.

 • Gouda dækker, hvis du bliver testet positiv for COVID-19 på din skiferie på samme måde som ved andre type af sygdomme - det vil sige udgifter til lægebehandling, feriekompensation hvis tilkøbt og hjemtransport, hvis det vurderes nødendigt.
 • Gouda dækker udgifter til en COVID-19 test på din skiferie, hvis du har symptomer. 
 • Gouda dækker udgifter til karantæne, hvis du selv bliver syg under din skiferie og derfor skal i karantæne på destinationen.

Bestil din skirejseforsikring online her eller ring til os og få professionel rådgivning på telefon 86 800 600. 

Hvis du bliver forhindret Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring

Når du rejser med Danski, har du mulighed for at tilkøbe en afbestillingsforsikring – dette skal gøres den dag, du booker rejsen, eller senest når du betaler depositum. En afbestillingsforsikring er en god idé, hvis der pludselig skulle ske noget uforudset som gør, at du er forhindret i at tage på rejsen. 

Hvornår gælder en afbestillingsforsikring?

 • Sygdom eller skader hos dig eller andre rejsedeltagere, som har købt en afbestillingsforsikring. 
 • Alvorlig sygdom eller dødsfald i din nærmeste familie. 
 • Din bolig bliver udsat for uheld, indbrud eller brand. 
 • Hvis skiferien må aflyses grundet komplikationer ved graviditet. 
 • Hvis du ikke består en eksamen eller på grund af akut sygdom må melde afbud til eksamen. 
 • Du bliver skilt/separeret eller ophører samliv. 
 • Bedrageriske handlinger eller overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i egen virksomhed. 
 • Du bliver opsagt og skal påbegynde nyt job tæt på afrejsetidspunktet. 

Vær opmærksom på, at forsikringen ikke dækker, såfremt årsagen til afbestilling skyldes en eksisterende lidelse, der var kendt på det tidspunkt, hvor forsikringen blev købt. Forsikringen dækker ligeledes ikke, hvis du afbestiller pga. ændrede rejseplaner, eller hvis du fortryder købet af rejsen. 

Prisen for en afbestillingsforsikring er 449 DKK pr. person.  

Udvidede vilkår

1. Vilkår for dækning & forsikring
Forsikringen skal købes samme dag, som du bestiller din rejse, eller senest ved indbetaling af rejsens depositum. Ved booking af skiferien mere end 60 dage før afrejse, bliver bookingen bindende, når depositummet betales – det vil sige tre dage efter bestilling. Ved booking af en skiferie mindre end 60 dage før afrejse sker den endelige betaling med det samme, og bookingen bliver dermed bindende. Afbestillingsforsikringen kan ikke refunderes, når den er betalt. 

2. Skadeoplysninger:
Den forsikrede skal oplyse årsagen til aflysningen til Danski hurtigst muligt. Det er vigtigt, at den syge forsikrede bliver tilset af en læge og får en lægeerklæring og/eller familieattest, politianmeldelse, bevis fra forsikringsselskab eller anden passende myndighed - afhængig af årsagen - med bekræftelse af årsag til aflysning. Hvis afrejsetidspunktet er nært forestående, skal den forsikrede søge læge hurtigst muligt – om nødvendigt vagtlæge eller skadestuen. 

3. Forsikringen dækker, når forsikrede ikke kan påbegynde rejsen eller gennemføre hovedformålet med rejsen som følge af:
3.1 Død eller akut sygdom/tilskadekomst hos forsikrede selv eller nærtstående. Ved akut sygdom forstås en nyopstået sygdom eller en pludselig uforudset forværring af en varig/kronisk sygdom, der har været stabil de sidste seks måneder før forsikringen blev tegnet. Ved nærtstående forstås mand/kone/samlever, søskende, forældre, bedsteforældre, børn, børnebørn, svigersøn/svigerdatter eller svoger/svigerinde.   

3.2 Graviditets komplikationer, og en læge vurderer, at det ikke er forsvarligt at rejse.  

3.3 Brand, oversvømmelse, indbrud eller stormskade i/på forsikredes private bolig eller egen virksomhed. 

3.4 Overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i egen virksomhed eller bedragerisk handling af en eller flere ansatte personer i egen virksomhed umiddelbart inden afrejsen. 

3.5 At forsikrede ikke består eller på grund af akut sygdom, må melde afbud til en eksamen på et tilmeldt SU-berettiget fuldtidsstudie, og forsikrede derfor skal til reeksamen. Det er en forudsætning, at rejsen er købt forud for tidspunktet for eksamen, og at reeksamen holdes i rejseperioden eller op til to uger efter planlagt hjemkomst. 

3.6 At forsikrede af medicinske grunde ikke er i stand til at få en vaccination, som bliver indført i forsikringsperioden, og er et krav for indrejse i det land, som forsikrede skal rejse til. 

3.7 Arbejdsgivers uventede opsigelse eller lockout af forsikrede. Opsigelse eller lockout skal ske i forsikringsperioden og senest 3 måneder før afrejsen, eller at forsikrede starter nyt job senere end en måned inden afrejse i forbindelse med uventet opsigelse og det betyder, at forsikrede ikke har mulighed for at holde skiferie i rejsens varighed. 

3.8 Skilsmisse/separation eller ophør af samliv indenfor de sidste tre måneder før afrejsen. Ved ophør af samliv er det en betingelse, at forsikrede og samleveren har fået forskellig folkeregister adresse, og at de har boet sammen (haft samme folkeregisteradresse) i minimum 12 måneder forud for samlivets ophør. 

3.9 Forsikrede bliver indkaldt til aftjening af værnepligt eller som vidne i en retssag. Det er en forudsætning for dækning, at indkaldelsen er fremkommet efter bestilling af rejsen og køb af forsikringen. 

4. Forsikringen dækker ikke
4.1 Den forsikrede var bekendt med hændelsen, der forårsagede afbestillingen på tidspunktet for tegning og betaling af afbestillingsforsikringen.  

4.2 Den sygdom, herunder graviditetskomplikationer eller tilskadekomst, der er årsag til afbestillingen, var til stede ved køb af forsikringen. Denne undtagelse gælder også, selvom der ikke er stillet en endelig diagnose, men sygdommen eller tilskadekomsten alene har udvist symptomer eller er under udredning. Dog ydes der dækning, såfremt sygdommen eller tilskadekomsten, der er årsag til afbestillingen, senest tre måneder før køb af rejsen/afbestillingsforsikringen og der er 1) udvist symptomer, 2) givet anledning til lægebesøg, udover almindelig kontrol, 3) medført ændring i medicinering eller 4) medført hospitalsindlæggelse. 

4.3 Afbestilling til Danski sker senere end afrejsetidspunktet, eller den forsikrede er påbegyndt rejsen på afbestillingstidspunktet.  

4.4 Afbestilling sker grundet fortrydelse eller ændring af rejseplaner.  

5. Hvem kan afbestille?
Følgende personer har ret til at afbestille rejsen i forbindelse med, at den forsikrede afbestiller på gyldigt grundlag: 1) Forsikringstageren berørt af hændelsen og tre medrejsende, der har tegnet og betalt afbestillingsforsikring – det vil sige fire i alt, eller 2)  Den af hændelsen berørte forsikrede og dennes medfølgende familie, der har tegnet og betalt afbestillingsforsikring.