Rejseforsikring på skiferien

Rejseforsikring med Danski Har du husket en rejseforsikring?

Husk forsikringen! Det gule sygesikringskort gælder ikke længere i udlandet. Nu dækker det blå sygesikringskort og her er der begrænsninger.

Det blå sygesikringskort kan du benytte ved rejser til EU-lande, Norge og Schweiz.

Det sidestiller dig med en lokal borger i det pågældende land, så man har adgang til offentlige behandlingssteder, hvis uheldet skulle være ude. Det betyder at hvad der må være af egenbetaling, det skal du selv betale. 

Transportudgifter dækkes ikke

Det blå kort dækker ikke hjemtransport og transport til/fra et behandlingssted.

Skiområder er kendte for at have langt til offentlige behandlingssteder. Derfor anbefaler vi, at alle sørger for at have en rejseforsikring, som sikrer dem bedst muligt, hvis uheldet skulle være ude. 

Vi samarbejder med Gouda Rejseforsikring 

Det er vigtigt for os, at du føler dig tryg på din skirejse. Dette hjælper vores guider med til. Dog er det meget vigtigt, at I tager stilling til at have en ordentlig rejseforsikring og/eller sørger for at tjekke jeres egen rejseforsikring, inden I rejser. 

Vi samarbejder med Gouda Rejseforsikring om at tilbyde en af branchens bedste skirejseforsikringer. Gouda er specialister i at varetage skigæster, og med deres helt egen dansktalende 24/7 alarmcentral, står de altid til rådighed og kan hjælpe. Se en dækningsoversigt her.  

Gouda dækker dig i forhold til COVID-19
Herunder ser du, hvordan en rejseforsikring med Gouda vil dække dig, hvis der skulle ske noget og det vedrører COVID-19.

  • Gouda dækker uanset farven på destinationen ved bestillingstidspunktet.
  • Gouda dækker, hvis du bliver testet positiv for COVID-19 på din skiferie på samme måde som ved andre type af sygdomme - det vil sige udgifter til lægebehandling, feriekompensation hvis tilkøbt og hjemtransport, hvis det vurderes nødendigt.
  • Gouda dækker udgifter til en COVID-19 test på din skiferie, hvis du har symptomer. 
  • Gouda dækker udgifter til karantæne, hvis du selv bliver syg under din skiferie og derfor skal i karantæne på destinationen.

Adgang til online-læge 

Med en Gouda Rejseforsikring har du også gratis adgang til lægekonsultation online. Skulle du blive syg eller komme til skade, kan du kontakte “Eyr - Læge via mobil” og få lægehjælp uden at skulle besøge en læge på destinationen. Eyrs lægehjælp kan samtidig hjælpe med at udskrive recepter i alle EU/EØS lande. Se mere om Eyr her.

Bestil din skirejseforsikring online via Mit Danski eller ring til os og få professionel rådgivning på telefon 86 800 600. 

Hvis du bliver forhindret Afbestillingsforsikring

Selv en velplanlagt skiferie kan tage en uventet eller uheldig drejning. Derfor er det uhyre vigtigt at være rigtigt forsikret.

Når du booker din rejse, kan du til vælge en afbestillingsforsikring. Afbestillingsforsikringen dækker det beløb du forudbetalt for din rejse, hvis du pludselig må aflyse pga. sygdom eller tilskadekomst.

Hvad dækker en afbestillingsforsikring?

  • Du eller andre rejsedeltagere bliver ramt af sygdom eller tilskadekomst inden afrejse.
  • En af dine pårørende bliver alvorlig syg, kommer til skade eller dør.
  • Sygdom eller skade der gør dig ude i stand til at udøve formålet med rejsen, fx golf eller ski.
  • Skade på privat bolig eller egen virksomhed ved tilfælde som brand, oversvømmelse, indbrud og stormskade inden afrejse.
  • Du som studerende ikke består eksamen, og du derfor skal til reeksamination.
  • Du bliver opsagt og skal påbegynde nyt arbejde tæt på afrejsetidspunktet.

Afbestillingsforsikring koster 395 kr./person og bestilles ved booking af rejse.

Når tilmeldingsgebyret er betalt, er det ikke muligt at afbestille eller tilføje afbestillingsforsikring på reservationen.

Komplette betingelser

1: Rejsende, der har bestilt en afbestillingsforsikring, har ret til at afbestille rejsen i henhold til følgende betingelser:

1.1: Prisen for afbestillingsforsikringen er ikke inkluderet i prisen på rejsen. I tilfælde af afbestilling i henhold til stk. 1, har rejsende ikke ret til at få tilbagebetalt, hvad de har betalt for afbestillingsforsikringen.

1.2: Hvis den rejsende har en afbestillingsforsikring, kan der som angivet i punkt 1.2.1 - 1.2.3 afbestilles uden andre omkostninger end det ekspeditionsgebyr, som er angivet i Danskis rejseinformation. Ekspeditionsgebyret udgør 5% af rejseprisen dog højst 200 DKK.

1.2.1: Afbestillingen kan fortages, hvis der opstår akut sygdom/tilskadekomst hos den rejsende eller medrejsende familie. Afbestillingen kan endvidere fortages, hvis den rejsendes pårørende bliver akut syg, kommer til skade eller afgår ved døden, herunder ægtefælle, samlever(ske), søskende, forældre, bedsteforældre, børn, bonusbørn, børnebørn, svigerbørn, bonusforældre, svigerforældre, svigerinder og svogre.

1.2.2: Afbestilling kan ske ved at en uforudset og særligt indgribende hændelse bevirker, at den rejsende ikke kan forventes at gennemføre rejsen.

En sådan indgribende hændelse er f.eks. brand i dit eget hjem. Den rejsende må, på bestillingstidspunktet, ikke være bekendt med denne hændelse.

1.2.3: Afbestilling kan ske, hvis den person, med hvem den rejsende i fællesskab har bestilt turen, med aflyser sin rejse i henhold til punkt 1.2.1 eller 1.2.2, og det er urimeligt, at den rejsende skal gennemføre rejsen uden den anden persons selskab.

1.3: Rejsende skal aflyse turen så hurtigt som muligt efter årsagen opstår. Årsagen til afbestillingen skal bekræftes af læge- og/eller familieattest eller bevis fra forsikringsselskab eller anden passende myndighed.